wbldb
Maghsoudi-Ganjeh, Mohammad1; Wang, Xiaodu1; Zeng, Xiaowei1
Nanomechanics and ultrastructure of bone:​ a review
Comput Model Eng Sci. 2020;​125(1):​1-32