wbldb
Matsushita, Tomoyasu1; Sato, Takeshi B.1; Hirabayashi, Kiyoshi1; Fujimura, Shoichi1; Asazuma, Takashi1; Takatori, Takehiko2
X-ray study of the human neck motion due to head inertia loading
Proceedings of the 38th Stapp Car Crash Conference