wbldb
Shi, Xiutao1; Liu, X. Sherry2; Wang, Xiang1; Guo, X. Edward2; Niebur, Glen L.1
Type and orientation of yielded trabeculae during overloading of trabecular bone along orthogonal directions
J Biomech. September 17, 2010;​43(13):​2184-2193