wbldb
Wang, Xiang1; Guyette, Jacques1; Liu, Xiangyi1; Roeder, Ryan K.1; Niebur, Glen L.1
Axial-shear interaction effects on microdamage in bovine tibial trabecular bone
Euro J Morphol. February–April 2005;​42(1-2):​61-70