wbldb
Shi, Xiutao; Liu, X. Sherry; Wang, Xiang; Guo, X. Edward; Niebur, Glen L.
Effects of trabecular type and orientation on microdamage susceptibility in trabecular bone
Bone. 2010;​46(5):​1260-1266