wbldb
Zhang, Keqin1; Barragan-Adjemian, Cielo1; Ye, Ling1; Kotha, Shiva1; Dallas, Mark1; Lu, Yongbo1; Zhao, Shujie2; Harris, Marie3; Harris, Stephen E.3; Feng, Jian Q.1; Bonewald, Lynda F.1
E11/gp38 selective expression in osteocytes:​ regulation by mechanical strain and role in dendrite elongation
Mol Cell Biol. June 2006;​26(12):​4539-4552