wbldb
Zhai, Xuedong1; Nie, Yizhou1; Gao, Jinling1; Kedir, Nesredin2; Claus, Ben1; Sun, Tao3; Fezzaa, Kamel3; Chen, Weinong W.1,2
The effect of loading direction on the fracture behaviors of cortical bone at a dynamic loading rate
J Mech Phys Solids. September 2020;​142:​104015