wbldb
Tao, Kai; Wang, Dongmei; Wang, Chengtao; Wang, Xu; Liu, Anmin; Nester, Christopher J.; Howard, David
An in vivo experimental validation of a computational model of human foot
J Bionic Eng. 2009;​6(4):​387-397