wbldb
Zhou, Yan‐Man1; Yang, Yu‐Ying1; Jing, Yi‐Xuan1; Yuan, Tian‐Jiao1; Sun, Li‐Hao1; Tao, Bei1; Liu, Jian‐Min1; Zhao, Hong‐Yan1
BMP9 reduces bone loss in ovariectomized mice by dual regulation of bone remodeling
J Bone Miner Res. May 2020;​35(5):​978-993