wbldb
Li, Yuyu1,2; Shi, Zhenqi2; Jules, Joel2; Chen, Shenyuan2,3; Kesterson, Robert A.4; Zhao, Dongfeng2; Zhang, Ping5; Feng, Xu2
Specific RANK cytoplasmic motifs drive osteoclastogenesis
J Bone Miner Res. October 2019;​34(10):​1938-1951