wbldb
Yan, Ya-Bo1; Qi, Wei1,2; Wang, Jun1; Liu, Lin-Feng3; Teo, Ee-Chon4; Tianxia, Qiu4; Ba, Jing-jing1; Lei, Wei1
Relationship between architectural parameters and sample volume of human cancellous bone in micro-CT scanning
Med Eng Phys. July 2011;​33(6):​764-769