wbldb
Chiba, Ko1; Yamada, Shuta1; Yoda, Itaru2; Era, Makoto1; Yokota, Kazuaki1; Okazaki, Narihiro1; Ota, Shingo1; Isobe, Yusaku1; Miyazaki, Satsuki1; Tashiro, Shigeki3; Nakashima, Sawako3; Morimoto, Shimpei3; Sato, Shuntaro3; Tsukazaki, Tomoo4; Watanabe, Tsuyoshi5; Enomoto, Hiroshi6; Yabe, Yoshihiro2; Yonekura, Akihiko1; Tomita, Masato1; Ito, Masako7; Osaki, Makoto1
Effects of monthly intravenous ibandronate on bone mineral density and microstructure in patients with primary osteoporosis after teriparatide treatment:​ the MONUMENT study
Bone. March 2021;​144:​115770