wbldb
Tingsgård, Inger1; Rasmussen, Kurt1
Vibrationsinducerede hvide taeer [Vibration-induced white toes]
Ugeskr Laeger. August 22, 1994;​156(34):​4836-4838