wbldb
Cheng, Hsin-Yi Kathy; Lin, Chun-Li; Wang, Hsien-Wen; Chou, Shih-Wei
Finite element analysis of plantar fascia under stretch:​ the relative contribution of windlass mechanism and Achilles tendon force
J Biomech. 2008;​41(9):​1937-1944