wbldb
Sheng, Rui1; Wang, Yuan1; Wu, Yunshu1; Wang, Jun1,2; Zhang, Shiwen1,3; Li, Qiwen1; Zhang, Danting1; Qi, Xingying1; Xiao, Qingyue1; Jiang, Shuang1; Yuan, Quan1,3
METTL3‐mediated m⁶A mRNA methylation modulates tooth root formation by affecting NFIC translation
J Bone Miner Res. February 2021;​36(2):​412-423