wbldb
Li, Qiwen1; Wang, Mengyuan1,2; Xue, Hanxiao1; Liu, Weiqing1; Guo, Yuchen1; Xu, Ruoshi1; Shao, Bin1; Yuan, Quan1,3
Ubiquitin‐specific protease 34 inhibits osteoclast differentiation by regulating NF‐κB signaling
J Bone Miner Res. August 2020;​35(8):​1597-1608