wbldb
Zhai, Xuedong1; Gao, Jinling1; Nie, Yizhou1; Guo, Zherui1; Kedir, Nesredin2; Claus, Ben1; Sun, Tao3; Fezzaa, Kamel3; Xiao, Xianghui3; Chen, Weinong W.1,2
Real-time visualization of dynamic fractures in porcine bones and the loading-rate effect on their fracture toughness
J Mech Phys Solids. October 2019;​(131):​358-371