wbldb
Dong, X. Neil1,2; Zhang, Xiaohui1; Guo, X. Edward1
Interfacial strength of cement lines in human cortical bone
Mech Chem Biosyst. June 2005;​2(2):​63-8