wbldb
Zhao, Shu‐Jie1; Liu, Hao1; Chen, Jian1; Qian, Ding‐Fei1; Kong, Fan‐Qi1; Jie, Jian1,2; Yin, Guo‐Yong1; Li, Qing‐Qing1; Fan, Jin1
Macrophage GIT1 contributes to bone regeneration by regulating inflammatory responses in an ERK/NRF2‐dependent way
J Bone Miner Res. October 2020;​35(10):​2015-2031