wbldb
Kang, Xiaomin1; Qian, Zhuang1; Liu, Jiali2; Feng, Dongxu3; Li, Huixia4; Zhang, Zhuanmin4; Jin, Xinxin1; Ma, Zhengmin4; Xu, Mao1; Li, Fang4; Zhang, Ying1; Gao, Xin4; Sun, Hongzhi4; Wu, Shufang1
Neuropeptide Y acts directly on cartilage homeostasis and exacerbates progression of osteoarthritis through NPY2R
J Bone Miner Res. July 2020;​35(7):​1375-1384