wbldb
Williams, Edek A. J.1; Douard, Veronique2; Sugimoto, Keiichiro3; Inui, Hiroshi4; Devime, Fabienne2; Zhang, Xufei2; Kishida, Kunihiro5; Ferraris, Ronaldo P.6; Fritton, J. Christopher1,7
Bone growth is influenced by fructose in adolescent male mice lacking ketohexokinase (KHK)
Calcif Tiss Int. May 2020;​106(5):​541-552