wbldb
Jin, Yongqiang1; Zhang, Teng1; Cheung, Jason Pui Yin1; Wong, Tak Man1; Feng, Xiaoreng1; Sun, Tianhao2; Zu, Haiyue3; Sze, Kam Yim4; Lu, William Weijia1
A novel mechanical parameter to quantify the microarchitecture effect on apparent modulus of trabecular bone:​ a computational analysis of ineffective bone mass
Bone. June 2020;​135:​115314