wbldb
Ouyang, Jun1; Zhu, Qingan1; Zhao, Weidong1; Xu, Yongqing2; Chen, Weisheng3; Zhong, Shizhen1
Biomechanical assessment of the pediatric cervical spine under bending and tensile loading
Spine. December 15, 2005;​30(24):​E716-E723