wbldb
Ma, Yu-Lin1; Dai, Ru-Chun1; Sheng, Zhi-Feng1; Jin, Yan1; Zhang, Yu-Hai1; Fang, Ling-Na1; Fan, Hui-Jie1; Liao, Er-Yuan1
Quantitative associations between osteocyte density and biomechanics, microcrack and microstructure in OVX rats vertebral trabeculae
J Biomech. 2008;​41(6):​1324-1332