wbldb
Liu, Xuli1; Lei, Wei1; Wu, Zixiang1; Cui, Yi1; Han, Baojun1; Fu, Suochao1; Jiang, Changli2
Effects of glucocorticoid on BMD, micro-architecture and biomechanics of cancellous and cortical bone mass in OVX rabbits
Med Eng Phys. January 2012;​34(1):​2-8