wbldb
Chen, Huayue1; Zhou, Xiangrong2; Washimi, Yuki3; Shoumura, Shizuko4
Three-dimensional microstructure of the bone in a hamster model of senile osteoporosis
Bone. September 2008;​43(3):​494-500